Glatbane

På køreteknisk anlæg i Hammerum kommer du til at prøve forskellige manøvrer på både tør og glat vejbelægning. Meningen er at du skal få kendskab til nogle grundlæggende fysiske forhold, som hjælper dig til at forstå vigtigheden af at hastigheden, styringen og bremsning tilpasses efter forholdene. Samtidig skal du opnå færdighed i at kunne kontrollere bilen under moderat hastighed i visse kritiske situationer.

Glatbane

Afprøv dine grænser

Ved glatbanekørsel, så har bilen meget lidt kontakt med underlaget, og det er derfor ret nemt at miste kontrollen over den. Det er derfor vigtigt at du lærer at håndtere bilen under sådanne forhold. Et køreteknisk kursus giver dig derfor mulighed for at få prøvet dine grænser af under forskellige forhold, samtidig med at der er rigeligt plads og høj sikkerhed.

De praktiske forhold

Du får din egen bil at køre i, og alle bilerne har radio, så instruktøren kan få kontakt til eleverne under kørslen.